Magyarország területén belül ingyenes szállítás 30 000 Ft felett. (kivéve MPL)

Általános szerződési feltételek

ADRIENNE FELLER ÉS PANAROM WEBÁRUHÁZ

Hatályba lép: 2024. május 23.

 1. ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS

A jelen ÁSZF célja, hogy a www.panarom.hu és a www.adriennefeller.com weboldalakon (a továbbiakban együttesen a „Weboldal”) elérhető ADRIENNE FELLER és Panarom WEBÁRUHÁZ-ban történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. Az ADRIENNE FELLER és Panarom WEBÁRUHÁZ-at (a továbbiakban a „Webáruház”) az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru Albert Einstein út 3., adószám: 25401013-2-16, cégjegyzékszám: 16- 10-001818; nyilvántartja a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága; Ügyfélszolgálat telefonszáma: +3612448345, e-mail címe: ugyfelszoglalat@adriennefeller.com, a továbbiakban az „AFC Zrt.”) üzemelteti.

A jelen ÁSZF-et az AFC Zrt. bármikor, a szerződéskötő fél hozzájárulása nélkül jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. Az ÁSZF módosításról az AFC Zrt. a Weboldalon keresztül értesíti a Vásárlót. 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre az AFC Zrt. kialakult gyakorlata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

A megrendelés kizárólag a Webáruházban leadott megrendelés útján lehetséges. Az AFC Zrt. nem fogad el, és a jelen ÁSZF nem terjed ki a telefonon, telefaxon, postai úton levélben, e-mailen, vagy egyéb, a Webáruházban történő megrendeléstől eltérő módon leadott megrendelésre. Az AFC Zrt. jelenleg nem alkalmaz a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexet, illetve az AFC Zrt. nem aláírója ilyen magatartási kódexnek. 

 

 1. FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Adrienne Feller Termékek: a Webáruházban elérhető ADRIENNE FELLER márkajelzésű termékek és kozmetikai kiegészítő eszközök.

Fogyasztó vagy Lakossági felhasználó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárló, aki a jogszabályok szerint fogyasztónak minősül. 

Jótállás: A Ptk. szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Panarom Termékek: a Webáruházban elérhető Panarom márkajelzésű termékek és aromaterápiás kiegészítő eszközök.

Szakmai Ár:

 • Lakossági termékek tekintetében a fogyasztói árhoz képest az AFC Zrt. által meghatározott mértékben csökkentett, kedvezményes vételár.
 • Szakmai termékek tekintetében a Szakmai Vásárló számára biztosított vételár.

Szakmai Vásárló:

 • Adrienne Feller Termékek vásárlása tekintetében: kozmetikus, kozmetikus tanuló, ADRIENNE FELLER Szépségterapeuta Akadémia hallgatói és végzett szépségterapeutái, akinek szakmai regisztrációját a szakmai regisztrációra jogosító igazolások AFC Zrt. részére történő megküldését vagy Weboldalra való feltöltését követően az AFC Zrt. e-mailben visszaigazolta, vagy egyéb egyedi elbírálás alapján megadta (a továbbiakban az „Adrienne Feller Szakmai Vásárló”). Az Adrienne Feller Szakmai Vásárló Szakmai Áron jogosult vásárolni azon Lakossági termékeket és Szakmai termékeket, melyek egyben Adrienne Feller termékek is, valamint azon Lakossági termékeket és Szakmai termékeket, melyek egyben Panarom termékek is.

 

 • Panarom Termékek vásárlása tekintetében: a XII. fejezet VI. pontjában felsorolt Vásárlók, akinek szakmai regisztrációját az AFC Zrt. visszaigazolta (a továbbiakban a „Panarom Szakmai Vásárló”). A Panarom Szakmai Vásárló Szakmai Áron jogosult vásárolni azon Lakossági termékeket és Szakmai termékeket, melyek egyben Panarom termékek is.

 

Termék: a Webáruházban vásárlásra kínált ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog. 

Lakossági termék: a Webáruházban bárki által megvásárolható Termék.

Szakmai termék: a Webáruházban feltüntetett, kizárólag szakmai regisztrációval megvásárolható Termék.

Vásárló: Fogyasztó és Szakmai Vásárló összefoglaló elnevezése, a Webáruházat igénybe vevő személy. 

Vendég felhasználó: a regisztráció nélküli Fogyasztó vagy Lakossági felhasználó. 

Üzlet: az ADRIENNE FELLER STORE (MOM Park; 1123 Budapest, Alkotás utca 53., -1. szint), és a PANAROM STORE (Mammut I.; 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.; földszint) együttesen, vagy külön említve.

III. A VÁSÁRLÁS MENETE 

 1. MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK

Az AFC Zrt. a Weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé a Vásárlók által megrendelhető Termékeit. Egyes megrendelhető Termékek kizárólag a Szakmai Vásárlók számára, míg más Termékek minden Vásárló számára elérhetőek. 

A Lakossági termékek más üzlethelyiségben vagy webshopban történő továbbértékesítése kizárólag az AFC Zrt.-vel kötött külön viszonteladói szerződés alapján lehetséges. Nem szükséges külön viszonteladói szerződés a továbbértékesítéshez, amennyiben az Adrienne Feller Termékek esetében a kozmetikus Szakmai Vásárló, míg a Panarom Termékek esetében a Szakmai Vásárló saját szalonjában értékesíti a Fogyasztónak minősülő ügyfelei részére a Lakossági termékeket.

 

A Szakmai Vásárló a Szakmai termékeket nem jogosult tovább értékesíteni harmadik személyek részére, azokat a Szakmai Vásárlók kizárólag közvetlenül, saját szakmai tevékenységükhöz használhatják fel. Ezen kötelezettség megszegése esetén az AFC Zrt. jogosult a Szakmai Vásárló szakmai vásárlói minősítését megvonni.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS, MEGRENDELÉS

 A Termékek megrendelése két módon történhet:

 - regisztráció nélküli Vendég felhasználóként vagy

- regisztrált Vásárlóként.

A Webáruházban az alábbi kettő típusú regisztráció lehetséges: 

 • Lakossági (felhasználói) regisztráció: A regisztrációhoz szükséges a regisztrációs ív valós adatokkal történő hiánytalan kitöltése, valamint annak megerősítése, hogy a Lakossági felhasználó az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Szabályzatot megismerte és elfogadja, továbbá hozzájárul adatai AFC Zrt. általi kezeléséhez. A Lakossági felhasználók kizárólag a Lakossági felhasználóknak fenntartott workshopokra/tanfolyamokra jelentkezhetnek, amelyek a Webáruházban külön jelölve vannak.

 

 • Szakmai regisztráció: A Webáruházban lehetséges szakmai regisztráció a II. pont szerinti Szakmai Vásárlók számára

A szakmai regisztráció az (i) igazoló dokumentum (pl. iskolalátogatási igazolás, oklevél, diploma, megállapodás, stb.) feltöltéséhez, valamint (ii) az AFC Zrt. általi írásbeli (e-mailen történő) visszaigazoláshoz, továbbá (iii) a Weboldalon elhelyezett ÁSZF és Adatkezelési Szabályzat elfogadásához és az AFC Zrt. általi adatkezeléshez történő hozzájáruláshoz kötött. A szakmai regisztráció AFC Zrt. általi visszaigazolásáig a regisztráló a Lakossági felhasználókra irányadó feltételek szerint vásárolhat. A kozmetikus tanulók esetében évente szükséges feltölteni az adott évre vonatkozó éves iskolalátogatási igazolást.

A szakmai regisztrációval rendelkező felhasználók Szakmai Áron vásárolhatnak a Webáruházban, valamint jelentkezhetnek az ADRIENNE FELLER Szépségterapeuta Akadémia, illetve a Panarom Aromaterapeuta Intézet szakmai képzéseire. A szakmai regisztrálók egyedi kedvezményei beállításra kerülnek a Webáruházban.

Workshopokra/tanfolyamokra történő jelentkezéshez szükséges a regisztráció, vagyis személyes felhasználói fiók létrehozása, továbbá a Hallgatói szabályzat/Nyilatkozat elfogadása. 

A workshopokra/tanfolyamokra a Weboldalon keresztül lehet jelentkezni. A workshop/tanfolyam kedvezményes díja a feltüntetett kedvezményes befizetési határidőig érvényes, ezt követő befizetés esetén a workshop/tanfolyam teljes ára befizetendő. Túljelentkezés esetén az AFC Zrt. a befizetés sorrendjét veszi figyelembe. Befizetett tanfolyam lemondása esetén a kedvezményes befizetési határidőig történő lemondás esetén a workshop/tanfolyam díjának felét (50%) fizeti vissza az AFC Zrt.. A kedvezményes befizetési határidő utáni lemondás esetén a jelentkező nem jogosult a workshop/tanfolyam díjának visszafizetésére, vagy annak más workshopra/tanfolyamra való áthelyezésére. 

Regisztrált Vásárló esetében a megrendeléshez, illetve a workshopokra/tanfolyamokra történő jelentkezéshez szükséges, hogy a Vásárló felhasználóként belépjen a Weboldalon regisztrált felhasználói fiókjába. 

A regisztráció a képernyő jobb felső sarkában található ’Belépés’ gombon (ember alakú ikon) keresztül elérhető Regisztrációs oldalon történik e-mail cím megadásával.

A regisztráció történhet magánszemélyként vagy cég/egyéni vállalkozóként.

 

Magánszemélyként a következő adatok megadására van szükség:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím: A rendszer erre a címre küldi az értesítéseket, szükséges az egyeztetésekhez is.
 • Telefonszám: Az AFC Zrt. ezen a számon egyezteti a megrendelés teljesítéséhez, valamint a workshopi/tanfolyami részvételhez szükséges adatokat, valamint a kiszállításért felelős partner ezen a számon egyeztet a csomag átvételéről.
 • Szállítási cím és számlázási adatok: Amennyiben ezek különböznek, mindkettőt meg kell adni a regisztráció során. A szállítási címet pontosan szükséges megadni (pl. lépcsőház, épület, emelet, ajtó, kapucsengő).
 • Szakmai Áron történő vásárlásra jogosultak regisztrációja, azaz szakmai regisztráció során, a jogosultságot igazoló dokumentum feltöltése.
 • Jelszó: Tetszőlegesen megválasztható jelszó, a rendszerbe való belépéshez szükséges
 • Jelszó ismét: Ellenőrzés, az esetleges elütések kiszűrésére

Cég/egyéni vállalkozóként a következő adatok megadására van szükség:

 

 • Adószám 
 • Vezetéknév (megrendelő vezetékneve, mely nem a számlázási név)
 • Keresztnév (megrendelő keresztneve, mely nem a számlázási név)
 • Cégnév: (számlázási név) adószám megadásával automatikusan kitöltésre kerül a céginformációs adatbázisunkból.
 • Telefonszám: Az AFC Zrt. ezen a számon egyezteti a megrendelés teljesítéséhez, valamint a workshopi/tanfolyami részvételhez szükséges adatokat, valamint a kiszállításért felelős partner ezen a számon egyeztet a csomag átvételéről.
 • Címadat mezők adószám megadásával automatikusan kitöltésre kerülnek a céginformációs adatbázisunkból.
 • Szállítási cím és számlázási adatok: Amennyiben ezek különböznek, mindkettőt meg kell adni a regisztráció során. A szállítási címet pontosan szükséges megadni (pl. lépcsőház, épület, emelet, ajtó, kapucsengő).
 • Szakmai Áron történő vásárlásra jogosultak regisztrációja, azaz szakmai regisztráció során, a jogosultságot igazoló dokumentum feltöltése.
 • Jelszó: Tetszőlegesen megválasztható jelszó, a rendszerbe való belépéshez szükséges.
 • Jelszó ismét: Ellenőrzés, az esetleges elütések kiszűrésére.

 

Céginformációs adatbázisunk biztosítja a cégadatok valódiságát.

 

Ezek az adatok minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a Vásárló a rendszerbe be tudjon lépni, illetve a megrendelt Termékeket az AFC Zrt. szállítani tudja.

Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadását követően a regisztrációs ív bal alsó sarkában található ’Regisztráció’ gomb megnyomásával lezárul a regisztráció folyamata. Ezt követően a Vásárló e-mailcíme és jelszava megadásával tud belépni a rendszerbe.

Szakmai regisztráció esetén az általános visszaigazoláson túl kifejezetten a szakmai regisztrációt is megerősítő külön visszaigazolás is szükséges a regisztráció elfogadásához. A Szakmai Vásárlók a regisztráció során megadott e-mail címhez kizárólag egy számlázási nevet és számlázási címet használhatnak. Több számlázási név vagy cím esetén egy külön e-mail címmel való regisztráció szükséges, az egyes felhasználói fiókokra vonatkozó kedvezmények felhasználói fiókonként elkülönülnek, azok nem összevonhatók.

A Webáruházba történő belépés egyrészt a kosárban lévő, vagy ezután kiválasztásra kerülő Termékek megrendeléséhez szükséges, amennyiben regisztrált Vásárló kíván megrendelni, másrészt az ADRIENNE FELLER Szépségterapeuta Akadémia vagy a Panarom Aromaterapeuta Intézet workshopjaira/tanfolyamaira történő jelentkezéshez, de lehetőség van a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, módosítására, illetve személyes adat(ok) mentésére a képernyő jobb felső sarkában található “Fiókom” menüpontra kattintva. 

Az AFC Zrt. a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vásárló által hiányosan vagy valótlan tartalommal megadott adatok esetén az AFC Zrt. jogosult a megrendelést visszautasítani. A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az AFC Zrt. -t felelősség nem terheli, a megadott adatokért kizárólag a Vásárló felel. 

A megvásárolni kívánt Termékeket helyezze a kosárba, ez a termékoldalon a kiszerelés kiválasztását követően, a „kosárba” ikonra történő kattintással lehetséges. Alapértelmezésben 1 (egy) darab kerül a kosárba, ha ennél többet szeretne egy-egy Termékből vásárolni, akkor a termékoldalon, vagy a kosáron belül a Terméknél egyszerűen írja át a számot a kívánt mennyiségre. 

Ha közben meggondolta magát, vagy csak véletlenül tett be egy Terméket a kosárba, ugyanitt lehetősége van a kosárból való kivételre is, a Termék mellett található „kuka” jelre történő kattintással. 

Amennyiben a vásárlás mellett dönt, kattintson ”Tovább a pénztárhoz” gombra. 

Ekkor a Számlázási és szállítási adatokhoz jut, melyeket regisztrált Vásárló esetén a rendszer a regisztráció során megadott adatok alapján automatikusan kitölt, azonban itt lehetősége van az adatok megváltoztatására is. 

Magánszemély Szakmai Vásárló a számlázási névadatot kizárólag akkor változtathatja meg, ha megváltozott a regisztrációkor megadott neve (pl. házasságkötés esetén). Nem magánszemély szakmai vásárló a számlázási névadatot kizárólag akkor változtathatja meg, ha megváltozott a regisztrációkor megadott cégnév (pl. cégnév-változás, jogutódlás). A Szakmai Vásárlók esetén a számlázási címadatok szintén kizárólag akkor módosíthatók, ha magánszemély esetében lakcímváltozás, illetve cég esetén székhelyváltozás történt. A számlázási név vagy számlázási cím megváltozását az AFC Zrt. ügyfélszolgálatán kezdeményezheti a Vásárló, azt kizárólag az AFC Zrt. hagyhatja jóvá az admin felületén keresztül. A név vagy (akár számlázási, akár szállítási) cím visszaélésszerű módosítása esetén az AFC Zrt. egyoldalúan jogosult a módosítási kérelmet megtagadni, valamint ilyen esetben fenntartja a jogot a Szakmai Vásárló szakmai vásárlói minősítésének visszavonására.

A Szakmai Vásárlók elsődlegesen a szakmai tevékenységhez használt székhely vagy lakhely címét jogosultak szállítási címként rögzíteni. A Szakmai Vásárlók jogosultak a szakmai tevékenységhez használt székhelyen vagy lakhelyen túl az általuk szakmai tevékenységükhöz használt további telephelyeket, fióktelepeket, lakcímeket is további szállítási címekként megadni, melyre a felhasználói fiókjukban van lehetőségük.

Amennyiben az adatmódosítások nem valós változáson alapulnak, vagy a további szállítási címek rögzítése visszaélésszerű, az AFC Zrt.  egyoldalú döntése alapján megvonhatja a Szakmai Ár alkalmazásának lehetőségét és a lakossági árat alkalmazza.

Amennyiben Vendég felhasználóként vásárol vagy regisztrált Vásárlóként a számlázási címet a regisztráció során nem töltötte ki, azt itt szükséges megadnia. Regisztrált Vásárló esetén amennyiben a szállítási cím különbözik a regisztrációkor megadott címtől, a rubrika kipipálását követően megadhatja az új címet, ezt a címet a profiloldal eltárolja, mint szállítási cím, így a következő vásárláskor – ha nem kerül módosításra – a rendszer automatikusan ezt másolja át. A sikeres kézbesítéshez szükséges, hogy a megadott postázási címen pontosan beazonosítható legyen, milyen néven kit kell keresni a csomaggal. 

A következő lépés a Lakossági felhasználók esetében a fizetési kötelezettséggel járó „Megrendelés” gombra kattintva a vásárlás véglegesítése, melyről a rendszer minden esetben e-mail üzenetet küld, és amely a „Fiókom” menüben a „Rendeléseim” almenüben ellenőrizhető. 

Jelen ÁSZF elfogadása regisztrált Vásárlók esetén a regisztráció folyamán, Vendég felhasználó esetén pedig a megrendelés elküldését közvetlenül megelőzően történik.

 1. A TERMÉKEK ÁRA

A Termékek aktuális kiskereskedelmi árát a Weboldalon található érvényes termékkatalógus tartalmazza. Az árak forintban vagy euróban kerülnek feltüntetésre, és tartalmazzák az ÁFA-t. A Webáruházba történő belépést követően a Lakossági felhasználók továbbra is a rájuk vonatkozó aktuális kiskereskedelmi árat látják, míg a Szakmai Vásárlók a Szakmai Árat. 

A Terméknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget. A fizetendő összeg minden esetben megegyezik a kosár végösszegével. A kosár végösszege tartalmazza a szállítási költséget is. 

Az AFC Zrt. a Webáruházban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális, adott Vásárlóra vonatkozó árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. 

Amennyiben az AFC Zrt. a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, pl.  0 Ft/EUR vagy 1 Ft/EUR kerül feltüntetésre), akkor az AFC Zrt. nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben az AFC Zrt. felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vásárló azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól. 

Amennyiben jogszabály alapján kamatfizetési kötelezettség áll fenn, akkor jegybanki alapkamat alatt forint alapú szerződés esetében a Magyar Nemzeti Bank (MNB), euró alapú szerződés esetében az Európai Központi Bank (EKB) alapkamata értendő.

 1. FIZETÉS MÓDJA

Megrendeléskor a belföldi szállítási címet választó, forintban fizető Vásárló választhat, hogy a megrendelt Termékek vételárát a Termékek megrendelésekor bankkártyával online, vagy a termék átvételekor utánvétes fizetéssel (készpénzben vagy bankkártyával) egyenlíti ki. Az utánvétes fizetési mód díja 700,Ft, készpénzes és (átvételkor) bankkártyával történő fizetés esetén egyaránt. Utánvétes fizetési mód Lakossági felhasználó számára bruttó 100.000 Ft értékű rendelésig, Szakmai vásárló számára bruttó 150.000 Ft értékű rendelésig választható.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. 

Euróban történő fizetés esetén kizárólag Barion rendszeren keresztüli bankkártyás fizetés lehetséges.

Fizetési módok:

 • Utánvétes fizetés a Termék átvételekor

A Lakossági felhasználók, Vendég felhasználók és Szakmai Vásárlók részére egyaránt.

Amennyiben a Vásárló által megadott szállítási címről átvétel nélkül visszaküldésre kerül a csomag, a továbbiakban arra kizárólag a Termékek vételára és a megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó összes költség előre történő megfizetésével fogadja el az AFC Zrt. a megrendelést. Amennyiben a csomag AFC Zrt. részére történő visszaérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül a Vásárló nem fizeti meg a jelen pont szerinti költségeket, az AFC Zrt. jogosult a megrendelést törölni.

Postafiók címre nem áll módjában az AFC Zrt.-nek utánvétes küldeményt küldeni. 

Az AFC Zrt. fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az utánvétes megrendelést üzleti kockázat függvényében visszautasítsa, és előre fizetést kérjen. Erről a Vásárló értesítést kap. A Vásárló ezen esetben jogosult a megrendelésétől elállni, amennyiben nem kívánja előre megfizetni a Termékek vételárát és a vonatkozó díjakat.

 • BARION rendszeren keresztüli bankkártyás fizetés

A Lakossági felhasználók, Szakmai Vásárlók és Vendég felhasználók részére egyaránt.

 

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel a Vásárló kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházunkban.

A bankkártya adatok az AFC Zrt.-hez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Barion fizetés révén a Vásárló kényelmesen és biztonságosan vásárolhat a Webáruházban. A kiválasztott Termékek megrendelése után a Vásárlót a Barion fizetőoldalára irányítja a rendszer. A bankkártyás fizetéshez nem szükséges Barion regisztrációval rendelkezni. A Vásárlónak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál a "Barion" feliratra kattintson, majd a Barion fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) és e-mail címét megadja. 

A Barion internetes felületén szükséges megadni a tranzakció lebonyolításához a Barion által kért adatokat. A „Fizetem”, valamint a „Mégsem” gombok megnyomásával a Vásárló visszairányításra kerül a Weboldal felületére, ahol az elvégzett tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről tájékoztatást kap. A tájékoztatás egyrészt a felhasználói felületen jelenik meg, másrészt a Vásárló által megadott e-mail címre e-mailben is megküldésre kerül.

Fizetéshez használható:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya
 • Amex bankkártya

 

 

Amennyiben a Vásárlónak nincsen bankkártyája, akkor a fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét. Ebben az esetben a Vásárló Barion e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni.

A bankkártyás fizetésnek a Vásárló részére nincsen plusz költsége. A Barion regisztráció és a Barion mobilalkalmazás ingyenesen használható, rejtett költségek nélkül. 

A Barion szervereit 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizni szükséges, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén kerülnek megadásra a fizetéshez szükséges bankkártya adatok vagy jelszó. 

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

A Barion rendszerben történő fizetés vonatkozásában az AFC Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal.

További információ: https://www.barion.com/hu/

 

 1. VISSZAIGAZOLÁS

Az AFC Zrt. a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton, a Vásárló által megadott e-mailcímre küldött e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésétől számított 2 (két) munkanapon belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a Vásárló fizetési kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az AFC Zrt. a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerződés a visszaigazolás Vásárló részére történő megérkezésével jön létre. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló számára hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével az AFC Zrt. köteles a Termékek kiszállítására, és Vásárló köteles a Termékek vételárának a megfizetésére és a Termékek átvételére. 

 1. A TERMÉKEK ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

6.1 SZÁLLÍTÁSI IDŐ 

Az AFC Zrt. által vállalt szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától, azaz a szerződés létrejöttétől számított átlagosan 2-7 munkanap. A megrendelt Termékek futárszolgálatnak adásának idejéről e-mail értesítést kap a Vásárló. A Termékek kiszállítása a Termékek futárszolgálatnak történő átadásától számított 1-4 munkanapon belül, 8 és 17 óra között történik. A kiszállítás napján a futárszolgálat SMS-ben értesíti a Vásárlót a kiszállítás várható időintervallumáról.

Ha az AFC Zrt.-nek a meghatározott Termék nem áll rendelkezésére raktáron, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, a Vásárlót a kiszállítás előtt tájékoztatja és egyezteti a rendelés további menetét. 

6.2. SZÁLLÍTÁS 

A Vásárló futárszolgálattal történő házhozszállítást vagy a csomagpontra történő kiszállítást választhatja a megrendeléskor. A Szakmai Vásárló a futárszolgálattal és a csomagpontra történő kiszállítás mellett választhatja az AFC Zrt. 1036 Budapest, Perc utca 2. IV. emeletén található fióktelepén történő személyes átvételt is. Személyes átvétel esetén az AFC Zrt. emailben értesíti a Szakmai Vásárlót megrendelt termékei összekészítésének megtörténtéről. A Szakmai Vásárló csupán ezen értesítést követően veheti át az általa megrendelt Termékeket a mindenkori nagykereskedési nyitvatartási időben.

A futárszolgálattal történő kiszállítás a Vásárló által a megrendeléskor megadott szállítási címre történik. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt Termékek átvételére jogosult. Amennyiben Vásárló ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért Vásárló felelős. A csomagpontra történő kiszállítás a Vásárló által a megrendeléskor kiválasztott, a futárszolgálat által megadott csomagpont címre történik. 

A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vásárlót terhelik, amelynek összege fix egységár, amely a mindenkori piaci árváltozás függvényében, valamint esetlegesen más szállítóval történő szállítás esetében változhat. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az AFC Zrt. székhelye / telephelye / fióktelepe és a Vásárló által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is). 

6.3 SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

Lakossági felhasználók részére, megrendeléskori bankkártyás fizetés esetén.

Amennyiben a Lakossági felhasználó a megrendeléskor bankkártyás fizetési módot választ, annyiban a kiszállítás módjánál lehetősége nyílik az „Átvétel az üzletben” gombra kattintva kiválasztani, hogy a Terméket személyesen kívánja átvenni. Ezt követően a Lakossági felhasználó választhat, hogy a Terméket melyik Üzletben kívánja átvenni.

A Lakossági felhasználó az átvétel helyéül megjelölt Üzlet kiválasztását követően a 4. pont BARION rendszeren keresztül történő fizetésre vonatkozó szabályai szerint befejezi a vásárlást és kifizeti a Terméket. Személyes átvétel esetén az Üzletben történő fizetésre nincs lehetőség.

A Lakossági felhasználó a vásárlás befejezését követő 24 órán belül visszaigazoló e-mailt kap az általa a vásárlás során megadott e-mail címre. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás egyedi azonosítójelét (megrendelési azonosító), a megvásárolt Terméke(ke)t, a vásárlás bruttó végösszegét, azt, hogy az átvételi tájékoztató email kiküldésétől számított 5 munkanapon belül lehet átvenni a Terméke(ke)t, illetve a Lakossági felhasználó által a személyes átvétel helyéül kiválasztott Üzletet.

A Termék Üzletbe való megérkezéséről a Lakossági felhasználó e-mailen értesítést kap, amely értesítés elküldésétől számított 5 napon belül veheti át a Terméket az értesítésben megjelölt Üzletben. Az átvétel a megrendelési azonosító és a rendelésen szereplő név alapján történik. Az átvételről az AFC Zrt. átvételi elismervényt állít ki, amelyet a Lakossági felhasználó aláír. Az átvételi elismervény aláírásának hiányában az AFC Zrt. nem köteles a Terméket kiadni. Az átvételi elismervény aláírásának hiánya az AFC Zrt. egyidejű késedelmét kizárja.

Az átvétel feltétele az egyedi megrendelési azonosító felmutatása. A Lakossági felhasználó köteles arról gondoskodni, hogy a megrendelési azonosító illetéktelen harmadik személy birtokába ne jusson. Az AFC Zrt-t nem terheli azonosítási kötelezettség a megrendelési azonosítót felmutató személy tekintetében, és semmilyen felelősséget nem vállal, amennyiben a megrendelési azonosítót felmutató személynek adta ki a Terméket, az ilyen személy részére történő kiadás az AFC Zrt. szerződésszerű jogcselekményének minősül.

Amennyiben a Lakossági felhasználó nem veszi át a Terméket 5 napon belül, átvételi késedelembe esik, amely az AFC Zrt. egyidejű késedelmét kizárja. AFC Zrt. a késedelemmel töltött idő alatt naponta 300,- Ft, azaz háromszáz Forint őrzési díj ellenében az Üzlet raktárában megőrzi a Terméket.

A Lakossági felhasználó 30 napot meghaladó késedelme esetén a teljesítés megtagadásának jogkövetkezményei alkalmazandóak, amely alapján a felek közötti szerződés teljesítése lehetetlenné válik. Ebben az esetben a Lakossági felhasználó a már megfizetett vételár visszakövetelésére nem jogosult, és az AFC Zrt. a lehetetlenülésből eredő kárigényének a vételárat meghaladó részét a Lakossági fogyasztóval szemben érvényesítheti.

A Lakossági felhasználó késedelme esetén a felszámított őrzési díjat a Termék tényleges átvételének időpontjában, az AFC Zrt. erről kiállított számlája ellenében köteles megfizetni. Az őrzési díj megfizetéséig az AFC Zrt. a Terméket jogosult visszatartani. A szerződés lehetetlenülése esetén a Lakossági felhasználó az AFC Zrt. által részére megküldött fizetési felszólítása és az ahhoz mellékelt számla ellenében köteles kiegyenlíteni az őrzési díjat, és az AFC Zrt. kárigényének vételárat meghaladó részét.

6.4 HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

A megrendelt Termék(ek) szállítása magyarországi szállítás esetén GLS, MPL vagy Packeta futárszolgálattal, külföldi szállítási cím esetén Packeta vagy GLS Futárszolgálattal történik. Az AFC Zrt. az áru házhozszállításán a Vásárló által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A szállítás költségeit a Vásárló köteles az AFC Zrt. részére megfizetni a vételár megfizetésével együtt. 

Szállítási költségek: 

Bankkártyás fizetés esetén: 

GLS házhozszállítás: 1990 Ft 

MPL házhozszállítás: 2490 Ft 

GLS csomagpontra történő szállítás: 1490 Ft  

Packeta csomagpontra történő szállítás: 1490 Ft

Packeta csomagszállítás külföldre: 4550 Ft

GLS csomagszállítás külföldre: 5550 Ft

Utánvétellel történő fizetés esetén: 

GLS házhozszállítás: 2690 Ft 

MPL házhozszállítás: 3190 Ft 

GLS csomagpontra történő szállítás: 2190 Ft  

Packeta csomagpontra történő szállítás: 2190 Ft

Ingyenes kiszállítás esetén az utánvétellel történő fizetés (akár készpénzzel, akár átvételkor bankkártyával történik): 700 Ft 

A fenti szállítási költségek megrendelésenként értendők.

Első sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vásárlónál, ezt követően 2 (két) nap múlva újra megkísérli a csomag kézbesítését. Két sikertelen kézbesítés után a megrendelt Termékek visszaszállításra kerülnek az AFC Zrt.-hez. Ezután a Vásárló az AFC Zrt.-nél újabb szállítási határidőt egyeztethet. Az újabb kiszállításra a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi szállítási költség (kiszállítás és visszaszállítás költségeinek) megtérítése után kerül sor.  

Belföldi szállítási cím esetén, amennyiben a megrendelés bruttó értéke meghaladja a Webáruházban közölt aktuális értéket, akkor a szállítás díjmentes. Ez a díjmentesség jelenleg Lakossági vásárlás estén bruttó 30.000,- (harmincezer) Ft, Szakmai vásárlás estén bruttó 50.000,- (ötvenezer) Ft rendelési összegnél vagy ezen összeg feletti rendelés esetén irányadó, és megrendelésenként értendő. A díjmentes szállítás csak egy, a Vásárló által a megrendeléskor megadott szállítási címre vonatkozik. Amennyiben a Vásárló több szállítási címet határoz meg, akkor a díjmentes szállítással történő rendelés leadása esetén a díjmentes szállítás csak egy belföldi szállítási címre vonatkozik. 

            IV. KÜLFÖLDI VÁSÁRLÓI LAKCÍM, ILLETVE KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÁSI CÍM ESETÉN

ALKALMAZANDÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

Amennyiben a Vásárló külföldi címre történő szállítást rendel meg, illetve külföldi lakcímmel rendelkezik, jelen ÁSZF rendelkezései az e pontban szabályozott eltérésekkel alkalmazandók.

Jelenleg Magyarország területén kívül a Szlovák Köztársaságban, illetve Romániában található szállítási címre teljesít az AFC Zrt. megrendeléseket.

Külföldi lakcímmel rendelkező Vásárló kizárólag Lakossági felhasználói regisztrációt rögzíthet a Weboldalon. Számukra a szakmai regisztrációval igénybe vehető workshopokra/tanfolyamokra történő online jelentkezés egyelőre nem biztosított. 

A külföldi szállítási címet választó Vásárló kizárólag a bankkártyával történő fizetési módot választhatja.

Külföldi szállítási cím esetén a Vásárló GLS futárszolgálattal vagy Packeta futárszolgálattal történő kiszállítást választhatja a megrendeléskor és díjmentes házhozszállítás nincs.

            V. A TERMÉKEKRŐL ÁLTALÁBAN, TERMÉKEK ELLENŐRZÉSE

A vonatkozó magyar jogszabályok szerint a Termékek kozmetikai célra használhatók, azok belsőleg nem alkalmazhatók. Az AFC Zrt. kijelenti, hogy a Termékek természetes anyagokból készülnek, azok allergiás reakciót válthatnak ki, melyekért az AFC Zrt. felelősséget nem vállal, valamint az egyes gyártmányokba használt alapanyagok szín és illat tekintetében eltérőek lehetnek, ami a Termékek minőségére nincs hatással.

A Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag tartalmát (a Termékeket) fajta és mennyiség szerint tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően a Termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az AFC Zrt. nem fogad el. A Termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos panasz esetén a Vásárló a panaszt az Elállás pontban található 'Elállási/Felmondási nyilatkozatminta' formanyomtatványon teheti meg. Amennyiben a Vásárló a kiszállításkor nem él a Termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos kifogással, abban az esetben a későbbiekben ilyen kifogással nem élhet (kivéve, amennyiben Fogyasztónak minősül). A Termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos kifogás kizárólag abban az esetben elfogadható, ha a kiszállított Termékek fajtája és mennyisége eltér a Vásárló által leadott, és az AFC Zrt. által visszaigazolt termékek fajtájától és/vagy mennyiségétől. 

A Vásárló a Termékek átvételét követően 72 órán belül köteles elvégezni a Termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az AFC Zrt.-t írásban haladéktalanul értesíteni. 

A Termék tekintetében fennálló kárveszély a Terméknek a Vásárló vagy a Vásárló érdekében eljáró személy részére történő átadásával száll át a Vásárlóra. 

              VI. ELÁLLÁS

A Fogyasztó jogosult a megrendelést követően, de még a megrendelt Terméknek a szállítással megbízott futárszolgálat részére történő átadását megelőzően a megrendeléstől elállni. Ezt az igényét kizárólag írásban (elektronikus vagy postai úton) jogosult jelezni az AFC Zrt. I. pontban megjelölt e-mail címén, vagy az AFC Zrt. ügyfélszolgálat postai címén (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 72. épület földszint). Ebben az esetben a Fogyasztót semmilyen költségviselés nem terheli, és nem köteles a megrendelt termékek vételárának a megfizetésére, illetve a Fogyasztó által bankkártyával esetlegesen már kifizetett vételár visszajár részére, melyet az AFC Zrt. az elállási értesítő kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül teljesít. 

Ha a kiszállítás már megtörtént, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni, mely jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

 1. a Terméknek,
 2. több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül írásban, az AFC Zrt.-nek címzett nyilatkozatban gyakorolhatja. Az elállást a Fogyasztónak nem kell indokolnia. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Fogyasztó elküldheti e-mailen vagy postai úton. 

A Termék(ek) kiszállítását követően történő elállásra a Fogyasztó kizárólag abban az esetben jogosult, ha azon Termék(eke)t nem bontotta fel és nem használta. A Termékek zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi és higiéniás okokból a felbontást követően nem küldhetők vissza. 

A Fogyasztó az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban a „Kormányrendelet”) 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 

A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta az alábbi: 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el az AFC Zrt. részére) 

Címzett: Adrienne Feller Cosmetics Zrt.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbitermék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  …………………………………………………………………………………………………

…………  

…………………………………………………………………………………………………

………… 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

……………………………………………………. 

A Fogyasztó(k) neve: 

…………………………………………………………………………………….. 

A Fogyasztó(k) címe: 

…………………………………………………………………………………….. 

A Fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: ………………………………………………………………. 

Az elállás joga határidőben érvényesített akkor is, ha a Fogyasztó a nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogával határidőn belül élt. 

Elállás esetén a Fogyasztó köteles azon Terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A Termék(ek) visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Portósan feladott küldeményt az AFC Zrt. nem köteles átvenni; amennyiben átveszi, jogosult a Fogyasztó részére visszatérítendő összegből levonni a Termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan általa kifizetett összeget. A Terméke(ke)t postai úton, illetve a futárszolgálat útján lehet visszaküldeni az alább megadott címre:

ADRIENNE FELLER COSMETICS Zrt.  1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 72-es épület.

 

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.  

Az elállási jog gyakorlása esetén az AFC Zrt. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az AFC Zrt. kizárólag abban az esetben köteles a kifizetett vételár teljes összegének a visszatérítésére, amennyiben a Fogyasztó bontatlan és újraértékesítésre alkalmas, meg nem rongált csomagolású terméke(ke)t küld vissza az AFC Zrt. részére. 

Az AFC Zrt. a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján AFC Zrt. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben azonban a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, AFC Zrt. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az AFC Zrt. mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az AFC Zrt.-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméke(ke)t maga fuvarozza vissza. 

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott esetekben. A Kormányrendelet 29.§-át a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

VII. KELLÉKSZAVATOSSÁGI, TERMÉKSZAVATOSSÁGI, JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

A Fogyasztók részére szóló tájékoztatást a Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglalt mintatájékoztató alapján adjuk meg. 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

o Ön az AFC Zrt. hibás teljesítése esetén az AFC Zrt.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. 

 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

o Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az AFC Zrt. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az AFC Zrt. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az AFC Zrt. adott okot. 

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

o Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

o Ön az AFC Zrt.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

o A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az AFC Zrt. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 1. TERMÉKSZAVATOSSÁG
 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

o Ingó dolog (Termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

o Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

o A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

o Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Az AFC Zrt. felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A Fogyasztó a termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

 1. Jótállás 
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  • Hibás teljesítés esetén a Ptk. alapján az AFC Zrt. jótállásra köteles, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Jótállási rendelet”) meghatározott Termékek esetén. A Jótállási rendelet alá nem tartozó Termékek esetén az AFC Zrt. jótállást nem vállal. 
 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  • Jótállás alapján a jogosult igényelheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést. A jogosult számára az igényérvényesítésre nyitva álló határidő a terméknek fogyasztó részére történő átadásától számított egy év. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Mentesül a kötelezett, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.
 • Mikor mentesül az AFC Zrt. a jótállási kötelezettsége alól?
  • Az AFC Zrt. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • Mi az eljárás abban az esetben, ha garanciális időn belül többedjére hibásodik meg ugyanaz a termék?
  • A Jótállási rendelet alapján, ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az AFC Zrt. köteles a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Az AFC Zrt. a Termék értékétől függően, a Jótállási rendeletben meghatározottak szerinti időtartamú jótállásra köteles.

Az AFC Zrt. felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 • FELELŐSSÉG

Az AFC Zrt. nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely a Vásárló Webáruházhoz való csatlakozás miatt vagy során következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős az AFC Zrt. Webáruházhoz való kapcsolódásáért és az AFC Zrt. Weboldalán történő vásárlásért. 

Az AFC Zrt. nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Vásárló egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor vagy azt követően.

A Termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával, a szavatossági idő lejártáig használhatók. 

 1. TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS KORLÁTOZÁSA

A Vásárlók jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelentik, hogy az AFC Zrt.  által forgalmazott Termékeket nem jogosultak értékesíteni olyan online vagy nem online platformokon, amelyeket az AFC Zrt. nem engedélyez (jelenleg ilyennek minősül a Facebook marketplace, Jófogás, Vatera és egyéb közösségi online piac). A Vásárlók jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelentik továbbá, hogy a III. fejezet 1. pontjában szereplő – továbbértékesítésre vonatkozó – korlátozásokat betartják, és kötelezettséget vállalnak, hogy az abban foglaltak szerint járnak el.

 1. PANASZKEZELÉS MÓDJA, FOGYASZTÓVÉDELEM

Az AFC Zrt. betartja a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, különösen, de nem kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit. 

Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat az AFC Zrt. ügyfélszolgálatának alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban vagy telefonon keresztül magyar nyelven: 

Postacím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 72. épület földszint

E-mail: ugyfelszolgalat@adriennefeller.com 

Tel: 061-244-8345 és 061-244-8346

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az AFC Zrt.  az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi.

 

A panasz elutasítása esetén az AFC Zrt. írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával – annak jellege szerint - melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy az AFC Zrt.  a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

Ha a Fogyasztó panaszát vagy kifogását szóban teszi meg személyesen az AFC Zrt. Vevőszolgálatán, akkor azt az AFC Zrt. nyomban kivizsgálja, és lehetőség szerint nyomban orvosolja is. Ha ez nem lehetséges, jegyzőkönyv felvételére kerül sor, aminek egy példánya átadásra kerül a panaszt tevőnek. A nem személyesen megtett szóbeli panasz esetén jegyzőkönyv készül, amelyet az AFC Zrt. legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg elküldi a Fogyasztónak. 

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség: Budapest Főváros Kormányhivatalának Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7.). 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a Vevőszolgálaton vásárlók könyve van arra az esetre, ha a Fogyasztó írásban, a Vevőszolgálaton kívánja megtenni a panaszt.

Panaszkezeléssel kapcsolatos további információkat az alábbi linken talál:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu age

 

XI.ADATVÉDELEM 

Az AFC Zrt. számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat. Az AFC Zrt. a jelen ÁSZF-fel összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységéről a megrendeléskor elfogadott Adatkezelési Szabályzatban ad részletes tájékoztatást. A Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az AFC Zrt. a Weboldal használata során megadott adatait az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokból kezelje.

 

XII. SPECIÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KEDVEZMÉNY PROGRAMOK 

 1. Lakossági online törzsvásárlói program

 

 1. Részvétel a programban

A Lakossági online törzsvásárlói programban (jelen XII. fejezetben a továbbiakban a „Program”) kizárólag lakossági felhasználók vehetnek részt.

A Programra történő jelentkezés a felhasználói fiókban, vásárláskor, illetve a Program aloldalán lehetséges.

A Programban való részvétel díjmentes, és nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a Weboldalon történő vásárlásra.

 1. Pontgyűjtés

Termékvásárlás esetén a Lakossági felhasználó pontokat gyűjt, melyek értékét levásárolhatja.

Törzsvásárlói pontok kizárólag HUF vásárlás esetén gyűjthetőek.

Vásárlás esetén

o 100 forintonként 1 pont kerül jóváírásra, amennyiben a Lakossági felhasználó adott naptári éven belüli vásárlási értéke alapján legfeljebb

600 pontot gyűjtött a Weboldalon;

o 50 forintonként 1 pont kerül jóváírásra, amennyiben a lakossági felhasználó adott naptári éven belüli vásárlási értéke alapján több, mint 600 pontot gyűjtött a Weboldalon.

Egy vásárlás alkalmával legfeljebb 5000 pont írható jóvá.

Minden év január 1-jén újra indul a pontszámítás, tehát minden év január 1-jétől  100 forintonként ismét 1 pont kerül jóváírásra mindaddig amíg 600 pont összegyűjtésre kerül, ezt követően 50 forintonként 1 pont kerül jóváírásra.

A pontok jóváírására a Termék(ek) kiszállítását követő 15. (tizenötödik) napon kerül sor.

Az AFC Zrt. fenntartja a jogot, hogy bizonyos akciók esetén időszakosan extra pontokat írjon jóvá a Lakossági felhasználó részére.

Az aktuális pontegyenleg, a pontok jóváírásának és felhasználásának adatai a felhasználói fiókadatokban tekinthetők meg.

 

 1. Pontok beváltása

A pontok beváltása akként történik, hogy a Lakossági felhasználó Termék vásárláskor a Termék vételárának egy részét pontjai ellenértékének felhasználásával fizeti ki. A pontok beváltására kizárólag Fogyasztó nevére történő számlázás esetén van lehetőség. A pontok beváltásánál 1 pont 1,-Ft-ot ér.

Az egy vásárlás alkalmával beváltható pontok értéke nem haladhatja meg a vásárlási értékének 50%-át.

Törzsvásárlói pontok kizárólag HUF vásárlás esetén válthatóak be.

Az AFC Zrt. bizonyos, a Weboldalon közzétett összeg feletti vásárlás esetén ingyenes házhozszállítást biztosít Magyarország területén. Ezen összeghatár elérésének megállapításakor AFC Zrt. a pontbeváltás előtti vásárlási összeget veszi figyelembe. A határértékhez kötött ingyenes házhozszállítás MPL házházszállítási mód esetén nem érvényes.

Minden naptári év január 1-jén újra indul a pontok gyűjtése. Az előző naptári évben szerzett pontok tárgyév március 31-ig lehet beváltani, az addig le nem vásárolt pontok törlésre kerülnek.

 1. Elállás, megszüntetés

Abban az esetben, ha a Lakossági felhasználó a Weboldalon Szakmai Vásárlóvá válik, akkor kikerül a Programból.

Amennyiben a Lakossági felhasználó eláll a szerződéstől, az AFC Zrt. az adott vásárlás vonatkozásában jóváírt pontokat levonja a pontegyenlegből, ugyancsak így jár el, ha a pontegyenleg tekintetében bármilyen hiba, visszaélés vagy csalás történt.

Amennyiben az elállás részleges, azaz több, egyidejűleg vásárolt Termék esetén nem az összes Termékre vonatkozik, akkor az AFC Zrt. csak az elállással érintett Termék/Termékek vonatkozásában jóváírt pontokat vonja le a pontegyenlegből.

Amennyiben a fentiek szerinti pontlevonás előtt a Lakossági felhasználó már felhasználta az utóbb levont pontok számával megegyező számú pontot, akkor pontegyenlege negatív is lehet, ebben az esetben a később gyűjtött pontjai először a negatív pontegyenleg feltöltésére szolgálnak és csak azt követően növelik ténylegesen pozitívan a pontegyenleget, miután a hiány teljes mértékben feltöltésre került.

Elállás esetén amennyiben a megrendelt Termék vételárának egy részét pontjai felhasználásával fizette a lakossági felhasználó, a felhasznált pontmennyiség ismételten jóváírásra kerül az egyenlegén.

Részleges elállás esetén az elállással érintett Termék/Termékek vonatkozásában felhasznált pontmennyiség nem kerül ismételten jóváírásra a Lakossági felhasználó egyenlegén, hanem AFC Zrt. akként tekinti, hogy az elállással nem érintett termék/termékek vételárának kiegyenlítésére használta azt fel a Lakossági felhasználó.

A Lakossági felhasználó a Programban való részvételét bármikor megszüntetheti az AFC Zrt. részére levélben az 1036 Budapest, Perc utca 2. IV. em. postacímre vagy e-mail útján az adatkezeles@adriennefeller.com e-mailcímre küldött írásbeli nyilatkozatával. A megszüntetés időpontjában még be nem váltott pontok törlésre kerülnek, azokért semmilyen kompenzáció nem jár. 

Az AFC Zrt. a jelen részvételi feltételek megszegése esetén azonnali hatállyal törölheti a lakossági felhasználó pontjait.

Az AFC Zrt. fenntartja a jogot, hogy a Programot, vagy annak egyes feltételeit bármikor egyoldalúan módosítsa.

 1. Szakmai kedvezmény program

Minden Szakmai Vásárló, aki/amely szakmai kedvezményre jogosult, a jelen ÁSZF elfogadásával automatikusan kedvezmény programban vesz részt, amelynek feltételei az alábbiak: a nagykereskedésben személyesen tett vásárlások és a Webáruházban történő vásárlások alapján az AFC Zrt. minden hónap végén megvizsgálja az elmúlt 12 hónap vásárlását, és ez alapján a vizsgálatot követő hónaptól besorolja az adott Szakmai Vásárlót a következő kedvezményes sávok valamelyikébe, azzal, hogy a Webáruház vásárlási forgalma képezi a kedvezményre való besorolás alapját.: 

 1. Szakmai Ár mínusz 5% nettó 750.000 Ft – 1.499.999 Ft közötti vásárlás esetén. 
 2. Szakmai Ár mínusz 10% nettó 1.500.000 Ft – 2.999.999 Ft közötti vásárlás esetén.
 3. Szakmai Ár mínusz 15% nettó 3.000.000 Ft feletti vásárlás esetén.

 

 • Adrienne Feller Tanácsadói Program (ATP):

 

Minden kozmetikusként regisztrált Szakmai Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával részt vehet az ATP kedvezmény programban, amelynek feltételei az alábbiak: a kozmetikusként regisztrált Szakmai Vásárló a felhasználói fiókjában kap egy saját kódot, melyet a saját vendégének ad(hat) át felhasználásra a Weboldalon történő vásárlás céljára. Ha a vendég ezt a kódot érvényesíti a felhasználó fiókjában, a 'Tanácsadó oldal' menüpontban, 5 % kedvezményt kap a kosárban szereplő Adrienne Feller Termékek értékéből, valamint a kosara értékének 10%-át az AFC Zrt. jóváírja a kozmetikus Szakmai Vásárló online profilján pontok formájában. 1 pont=1 Ft. 

A kozmetikusként regisztrált Szakmai Vásárló minden saját vásárlásakor online a vendégei által összegyűjtött pontot felhasználhatja kizárólag professzionális (kabin) termékek vásárlása esetén. De a kozmetikus a kosár értékének maximum felét (50%) írhatja jóvá pontok formájában. 

 

Példa: 

Kozmetikus pontja: 10.000 pont

Kozmetikus kosár értéke: 15.000,-Ft, ebből 5.000,-Ft a professzionális termék, akkor összesen 2.500 pontot használhat fel a vásárló, mely 2.500,-Ft-nak felel meg. 

 

A kozmetikusként regisztrált Szakmai Vásárló a Fiókom Tanácsadó oldal menüpont alatt – a megfelelő adatkezelési tájékoztatás és hozzájárulás esetén és a szerint – megtekintheti, hogy mely vendég (természetes személy) vásárolt az ő kódjával és mennyi pontot kapott a vendége vásárlása után.

 

Minden összegyűjtött pontot legkésőbb a tárgyév 12. hónap 31. napja 23:59 percig kell felhasználnia, mert ezután a rendszer automatikusan törli. 

 1. PTP (Panarom Tanácsadói Program):

 

Minden védőnő, szülésznő és dúla, aki regisztrált és kapott vagy igényelt saját kódot, a jelen ÁSZF elfogadásával automatikusan részt vesz a PTP kedvezmény programban, amelynek feltételei az alábbiak: a Szakmai Vásárlóként regisztrált védőnő/szülésznő/dúla kap egy saját kódot, melyet az általa gondozott várandósoknak ad(hat) át felhasználásra a Weboldalon történő vásárlás céljára. Ha a kismama ezt a kódot érvényesíti a felhasználó fiókjában, a 'Tanácsadó oldal' menüpontban, 5 % kedvezményt kap a kosárban szereplő Baba-mama termékek értékéből, a kód érvényesítését követő 3 éven belül, a védőnő/szülésznő/dúla pedig az általa gondozott várandós vásárlása kosárértékének 10%-át az AFC Zrt. jóváírja a Szakmai Vásárló online profilján pontok formájában. 1 pont=1 Ft. 

A regisztrált Szakmai Vásárló minden saját vásárlásakor online a gondozottjai által a részére jóváírt pontot felhasználhatja, a kosarában szereplő Panarom termékek értékének maximum 50%-ban. A pontokat Panarom workshopokra/tanfolyamokra nem használhatja fel a Tanácsadó. 

Minden összegyűjtött pontot legkésőbb a tárgyi év 12. hónap 31. napja 23:59 percig kell felhasználnia, mert ezután a rendszer automatikusan törli.     

 1. Workshopon/Tanfolyamon való részvétel után járó kedvezmények:

 

Az AFC Zrt. által szervezett Aromaterapeuta Alapképzésre jelentkezett, szakmai jogosultsággal nem rendelkező hallgató (a jelen pontban a továbbiakban a „hallgató”), aki igazoltan részt vesz a 3 napos Aromaterapeuta Alapképzésen, a workshopot/tanfolyamot követően email-ben kapott kuponkód beírásával jogosulttá válik kiskereskedelmi ár -10% mértékű kedvezményre a Webáruházban. Ez a kedvezmény az Aromaterapeuta Alapképzés kezdetétől számított 12 hónap időtartamra érvényes.

Az Aromaterapeuta Alapképzés 3 napja és minden az okleveles képzés workshopjai/tanfolyamai közé tartozó modul időtartama alatt kizárólag az AFC Zrt. nagykereskedésben történő vásárlás esetén (1036, Budapest Perc utca 2.) Szakmai Áron vásárolhat.

Amennyiben a hallgató az alapképzés kezdetétől számított 12 hónapon belül nem végez el minimum 3 db – kizárólag az okleveles képzés moduljai közé tartozó – workshopot/tanfolyamot, úgy a Lakossági felhasználókra irányadó kiskereskedelmi áron vásárolhat.

Amennyiben a hallgató az Aromaterapeuta Alapképzésen kívül (időkorlát nélkül) elvégez még 3 db – kizárólag az okleveles aromaterapeuta képzés moduljai közé tartozó – workshopot/tanfolyamot, úgy a hallgató (az AFC Zrt. általi jóváhagyástól számítva) a továbbiakban Szakmai Vásárlónak minősül.

További workshopokra/tanfolyamokra a jelentkezés lehetősége bármikor nyitva áll a hallgatók előtt.

 

 1. Panarom Szakmai Vásárlók:

A Panarom Termékek tekintetében az AFC Zrt. az alábbiak megjelölt Vásárlókat tekinti Panarom Szakmai Vásárlónak:

 • Okleveles aromaterapeuta:
 • A teljes okleveles aromaterapeuta képzést egy összegben befizetett hallgatók
 • Aromaterapeuta Alapképzést + 3 (okleveles aromaterapeuta képzés blokkjai közé tartozó) workshopot/tanfolyamot elvégzők
 • Kozmetikus, Kozmetikus tanuló
 • Fitoterapeuta, Természetgyógyász, Gyógy-és aromanövény szakon szerzett felsőfokú végzettség
 • Szülésznő, Dúla, Védőnő
 • Gyógyszerész, Orvos
 • Gyógymasszőr, Regeneráló balneoterápiás masszőr, Sportmasszőr, Egyéb masszőr (egyedi elbírálás alapján, min. 100 órás tanfolyamok esetén), Gyógytornász
 • egyéb, egyedi elbírálás alapján.

 

 • A kedvezményes vásárlásokra vonatkozó általános szabályok 

 

Az AFC Zrt. a “SPECIÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KEDVEZMÉNY PROGRAMOK” fejezetben írt kedvezményeket egyoldalú döntése alapján nyújtja abban az esetben, ha a Vásárló az AFC Zrt. megítélése szerint megfelelően igazolja az adott igénybe venni kívánt kedvezményre való jogosultság valamennyi feltételének fennállását az AFC Zrt. számára. Az AFC Zrt. a kedvezményre való jogosultság elutasítását nem köteles megindokolni.

Az AFC Zrt. a “SPECIÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KEDVEZMÉNY PROGRAMOK” fejezetben írt kedvezményeket egyoldalú döntése alapján bármikor jogosult a jövőre nézve módosítani és megszüntetni, amellyel kapcsolatban a teljes felelősségét kizárja.

 

*** 

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

45/2014. (II.26.) KORMÁNYRENDELET 29.§-A 

A fogyasztó nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási és felmondási jogát 

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követőfelbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A fenti h) pontban meghatározott esetben a 20. § szerinti elállási és felmondási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre terjed ki.