Magyarország területén belül ingyenes szállítás 30 000 Ft felett. (kivéve MPL)

Partnerkereső ÁSZF

 ADRIENNE FELLER PARTNERESŐ SZOLGÁLTATÁS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

 

Hatályba lép: 2024. 01.10.

 1. Az ÁSZF célja, a Szolgáltató adatai

A jelen ÁSZF célja, hogy az ADRIENNE FELLER PARTNEREKESŐ alkalmazásban történő szalonmegjelenítés (a továbbiakban: Szolgáltatás) feltételeit meghatározza.

A szolgáltató adatai

név: Adrienne Feller Cosmetics Zrt.

székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3.

nyilvántartást vezető bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága,

cégjegyzékszám: 16-10-001818

adószám: 25401013-2-16

telefonszám: +361 336 0466, e-mailcím: info@adriennefelller.com

a továbbiakban: ADRIENNE FELLER

 

 1. A Szolgáltatás lényeges tulajdonságai

A Szolgáltató térképes Partnerkereső szolgáltatást nyújt az általa üzemeltetett www.af.panarom.hu weboldal regisztrált felhasználói számára, mely megjeleníti az előzetesen a Szolgáltatásra külön is regisztrált, Magyarország területén ADRIENNE FELLER kezeléseket végző, és a kezelésekhez ADRIENNE FELLER termékeket használó szépségszalonok, szépségterapeuták, hotelek&SPA-k, márkaboltok nevét és elérhetőségeit.

A Szolgáltatás nyújtása és a Szalonkereső szolgáltatás igénybevétele ingyenes. 

 

 1. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
 • Kizárólag az adriennefellerwebshop.hu weboldalon regisztrált felhasználók kérhetik szalonjuk megjelenítését a Szalonkeresőben.
 • A Szolgáltatást ADRIENNE FELLER OKLEVELES SZÉPSÉGTERAPEUTÁK (Szépségterapeuta Alapképzést és további két választott ADRIENNE FELLER gyakorlati masszázs képzést végzett szépségterapeuták), vagy legalább egy ADRIENNE FELLER Okleveles szépségterapeutát foglalkoztató szépségszalonok, hotelek&SPA-k, márkaboltok vehetik igénybe (a továbbiakban együtt: Felhasználók).
 • A Felhasználó tevékenységét egy kifejezetten erre a célra kialakított helyen végzi (szépségszalon, vagy legalább külön megközelíthető, kezelőszoba mellékhelyiség használattal).
 • A Felhasználónak rendelkeznie kell egy folyamatosan aktualizált szakmai weboldallal és/vagy Instagram oldallal és/vagy hivatalos Facebook profillal (a továbbiakban: Online felület).
 • A Felhasználó online felületein egyértelműen és jól látható helyen szükséges kommunikálni, hogy a Felhasználónál ADRIENNE FELLER kezeléseket lehet igénybe venni és/vagy ADRIENNE FELLER termékekkel dolgoznak.
 • A Felhasználónak szakmai tevékenysége során meg kell felelnie az ADRIENNE FELLER márka által képviselt filozófiának, minőségi és etikai elvárásoknak (ld. 5. pont).
 • A Felhasználónak a Szolgáltatótól legalább évi nettó 750.000,-Ft értékben kell vásárolnia ADRIENNE FELLER termékeket.
 • A Felhasználó vállalja, hogy tevékenysége során betartja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
 • A Felhasználó vállalja, hogy nem értékesít ADRIENNE FELLER Professzionális terméket vendége/lakossági vásárló számára.
 • Szolgáltató minden év januárjában ellenőrzi a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartását. A Szolgáltató ezen túlmenően, előzetes bejelentés nélkül is tarthat ellenőrzést a Felhasználó Online felületein és személyesen a szépségszalonban egyaránt. Az ADRIENNE FELLER szépségszalonban térítésmentesen ellenőrizheti a szolgáltatást évente 1 alkalommal, a szalon minőségét és tisztaságát. A Szolgáltató a tárgyévet követő január 31-ig értesíti a Felhasználót arról, ha nem felel meg valamely ÁSZF-ben foglalt feltételnek, ezt követően törli a Felhasználót a Szolgáltatásról.

Hotelek&SPA-k, Márkaboltok esetén külön, egyedi szerződés megkötése is szükséges, melyek feltételei eltérhetnek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól. Amennyiben még nem rendelkezik szerződéssel, a sales@adriennefeller.com e-mailcímen érdeklődhet.

 1. Regisztráció

A Felhasználó saját www.af.panarom.hu fiókjába belépve éri el a ’Szalonkereső fiókom’ menüpontot, melyre kattintva valós adatainak megadásával regisztrálhat a Szolgáltatásra.

A Felhasználó megadja szalonjának bárki számára hozzáférhető, publikus adatait, elérhetőségeit. Amennyiben a Felhasználó nem szalonként kíván megjelenni a Szolgáltatáson, hanem magánszemélyként, akkor a szalon nevéhez saját nevét szükséges beírni.

Szükséges annak megerősítése, hogy a Felhasználó aktívan használja az ADRIENNE FELLER termékeket és a kezeléseket az ADRIENNE FELLER metódus szerint végzi, professzionális terméket nem értékesít vendége vagy lakossági vásárlója számára.

A szalonok a következő kategóriákban jelenhetnek meg: Szalonok, Referenciaszalonok, Hotelek&SPA-k, Márkaboltok. Titulusként pedig megjelölhető: Kiemelt szalon, Mester szépségterapeuta, Professzionális szépségterapeuta és Okleveles szépségterapeuta, annak függvényében, hogy az ADRIENNE FELLER képzések elvégzése után milyen cím használatára jogosult a szépségterapeuta.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat változatlan tartalommal teszi közzé, ezért azok helyességéért és helytállóságáért kizárólag a Felhasználó felel.

A regisztrációhoz szükséges legalább egy legfeljebb három jó minőségű fénykép feltöltése a kezelőszobáról és a szalonról, melynek hangulatában, minőségében és tisztaságában tükröznie kell az ADRIENNE FELLER filozófiát, illetve legalább három, a Felhasználó által nyújtott ADRIENNE FELLER szolgáltatás megjelölése. Ezek a képek a Szalonkereső oldalon nem jelennek meg.

A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, elfogadja és hozzájárul a Szolgáltató általi adatkezeléshez.

A regisztrációs ív bal alsó sarkában található ’Elküldöm a jelentkezést’ gomb megnyomásával zárul a jelentkezés folyamata. Ezt követően a Felhasználó az általa megadott e-mailcímre küldött e-mail üzenetben kap visszaigazolást a Szolgáltatótól a jelentkezés elfogadásáról vagy visszautasításáról, ezzel lezárul a regisztráció folyamata.

Visszaigazolás

A Szolgáltató a jelentkezést akkor tudja elfogadni, ha a Felhasználó valamennyi csillaggal jelölt kötelező mezőt maradéktalanul kitöltötte, a szükséges elfogadó nyilatkozatokat megtette és egyebekben is megfelel a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak. Az ADRIENNE FELLER a szalonról feltöltött képek alapján ellenőrzi a szalon minőségét és amennyiben azt nem tartja megfelelőnek, jogosult a regisztráció visszaigazolását megtagadni. A Szolgáltató egyebekben is fenntartja magának a jogot, hogy a fentieken túlmenően is mérlegelje a jelentkezés elfogadását, melyet indokolás nélkül visszautasíthat. Mindazonáltal törekszik arra, hogy amennyiben a jelentkező megfelel a jelen ÁSZF-ben rögíztett feltételeknek és Felhasználó korábban nem tanúsított jogellenes magatartást, akkor a jelentkezést visszaigazolja.

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására csak abban az esetben köteles, ha a jelentkezést elfogadta és ezt a Felhasználónak visszaigazolta. A szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a felek között a visszaigazolás Felhasználó részére történő megérkezésével jön létre, azaz amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mailüzenet a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik. A Szerződés létrejöttétől számított 1-5 munkanapon belül a Szolgáltató megjeleníti a Felhasználót a Szolgáltatásban, a Felhasználó által megadott publikus adatok közzétételével, a Felhasználó pedig köteles a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint eljárni.

A Felhasználó regisztrációját bármikor törölheti vagy módosíthatja. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott és a Szolgáltatásban megjelenített adatok mindenkor valósak és aktuálisak legyenek, a megadott elérhetőségeken az érdeklődök valóban el tudják érni a Felhasználót. Amennyiben a megadott adatokban változás van, Felhasználó 3 napon belül aktualizálja a fiókja adatait, amennyiben a Felhasználó megszünteti tevékenységét, szintén 3 napon belül bejelenti azt a Szolgáltatónak.

 1. Etikai elvárások

A Felhasználó, vállalja, hogy ő, illetve a vendégekkel kapcsolatba lépő munkatársa

 • a szépségterápiát legjobb tudása szerint a vendége javára alkalmazza, hiszen elsődleges kötelezettsége a vendég igényeinek kielégítése, kényelme, egészsége, megelégedettsége. Ennek érdekében törekszik arra, hogy a megszerzett tudását a munkája során a képzéseken tanult módon alkalmazza, és fejlessze szakmai kompetenciáit, hogy ezáltal mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa;
 • szolgáltatásai emberközpontúak, a vendégekkel készséges és segítőkész;
 • szolgáltatásairól és termékeiről elégséges és kielégítő információt ad vendégeinek;
 • szolgáltatásai promótálásakor a hitelesség, az etikusság, a tisztesség és igényesség elveit betartva közöl információkat és nem él az üzleti kizsákmányolás és a megtévesztés eszközeivel;
 • a természetes és hazai alapanyagok felhasználását helyezi előtérbe;
 • nem lép fel tiszteletlenül a (szakmai) nagyközönség előtt, becsmérlő kritikát nem fogalmaz meg oktatóiról, kollégáiról, társairól, partnereiről stb., azaz ártó szándékkal semmilyen módon nem használja tudását, a termékeket, a kapcsolatait, továbbá semmilyen formában nem él vissza ezekkel;
 • a konzultáció, kezelések előtt és alatt tartózkodik bárminemű tudatmódosító szer – beleértve az alkoholt is – használatától.

 

 1. A Felhasználó szavatolja, hogy
 • a Szolgáltatónál végzett képzésen túlmenően is, amennyiben szükséges, a tevékenysége végzéséhez megkövetelt képesítéssel, vizsgákkal, engedélyekkel rendelkezik, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel;
 • a tevékenységére vonatkozó szakmai, munkavédelmi, higiéniás, számlaadási és egyéb előírásokat maximálisan betartja;
 • a Szerződés megkötése és teljesítése nem sérti harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, így különösen nem ütközik harmadik személlyel a szépségszalon vagy a szépségterapeuta tevékenység körében kötött szerződésben foglaltakba;
 • az általa a regisztrációkor megadott adatok Szolgáltatásban történő megjelenítéséhez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye, vagy ha szükséges, ezzel a hozzájárulással, engedéllyel rendelkezik;
 • az általa a regisztrációkor megadott adatok valósak, az adatok megadása nem ütközik jogszabályba vagy az ÁSZF rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit.
 1. Felelősség

A Szolgáltató nem felel semmilyen kárért vagy költségért, amely a Szolgáltatáshoz való csatlakozás miatt következett be.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés mindenkor akadálymentes és teljeskörű lesz. A Szolgáltatás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nem felelős a neki fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködése miatt bekövetkező hibákért és ezek következményeiért, üzemzavarokért, hozzáférési hibákért, mások által elhelyezett romboló alkalmazásokért vagy programokért. A Felhasználó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt, vagy ÁSZF-et sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és a Felhasználótól felmerült kárának megtérítését követelni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon weboldalak tartalmáért (weboldal, Facebook, Instagram), amelyekre a Felhasználók által megadott linkek mutatnak. A Felhasználó szavatolja, hogy az általa megadott link kizárólag a saját maga, vagy a szépségszalon által üzemeltetett, jogszerűen működő, szakmai és nem korhatáros internetes tartalomra navigál.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben érte.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 1. Panaszkezelés

A Szolgáltató jótállást nem vállal. A Felhasználót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, a felhasználható nyilatkozat-mintáról és a kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről a Szolgáltató már tájékoztatta Felhasználót az adriennefellerwebshop.hu-ra történő regisztrációjakor, a Felhasználó által elfogadott ÁSZF-ben, mely hatályos változata a www.af.panarom.hu oldalon olvasható.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem áll rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti Magatartási kódex.

A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult bármikor a Felhasználó hozzájárulása nélkül egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató weboldalán történő közzététellel értesíti a Felhasználót.